Hướng dẫn Flash ROM , Firmware , Up ROM cho Nokia Lumia cực chi tiết từ A-Z

 firmware
3

Video Details

Download phần mềm Nokia Care Suite: http://www.mediafire.com/download/os7jncntav7esvq/Nokia_Care_Suite_PST_5.0_2012.51.4.4.rar hoặc phiên bản mới hơn http://www.fshare.vn/file/221SK2I9PM/
Download FW tại đây: http://www.mrcrab.net/Nokia-Product-Code.html
Tìm Product Code tại đây: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2607816

Hướng dẫn copy FW:
Mở thư mục
C:\ProgramData\Nokia\Packages
đối với Windows 7 hoặc 8 hoặc
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Packages
đối với Windows XP . Cách mở như sau : Mở My Computer rùi copy đường link trên và paste vào thanh địa chỉ của My Computer rùi Enter

Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw, Hướng dẫn flash rom, flash firmware, flash rom, up rom, up fw,

Date Added: 2019-03-12

Category: firmware

Watched 12 times

Tags: None

Loading...