గుల్ల మైసూర్ పాక్ తయారీ పక్కా కొలతలతో | Mysore Pak Recipe In Telugu | How To Make Mysore Pak At Home

 Fibres
3

Video Details

My Amazon Store Link(You can find my Youtube Cookware & Equipment)
????????????
https://www.amazon.in/shop/ammachethivanta

How To Make Mysore Pak Sweet At Home | Homemade గుల్ల మైసూర్ పాక్ తయారీ| Mysore Pak Recipe In Telugu
మైసూర్ పాక్ ఇలా చేయండి నోట్లోవేస్తే కరిగిపోతుంది-Mysore Pak Recipe In Telugu-How To Make Mysore Pak

Today In amma Chethi Vanta, we prepared an instant and famous sweet recipe a perfect homemade Mysore pak.It is very soft and easy to break. You can prepare it very easily after watching this video.you can use oil instead of ghee.
Mysore pak sweet recipe with English subtitles.

Ingredients:
Besan 1 cup
Sugar 2 cups
Water 3/4 Cup
Ghee 1 cup
Oil 1 cup
Cardamom powder 1/4 tsp

Sweet Recipes

Double Ka Meetha
https://www.youtube.com/watch?v=3x6l12dc-TI&t=17s

Fruit Custard
https://m.youtube.com/watch?v=i7qT7bQtxNE

Palakova
https://m.youtube.com/watch?v=zIH1RGYDNCI

Rava Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=WI-MrEKIulA

Bengali Rasgulla
https://m.youtube.com/watch?v=K5pQCB8YINE&t=54s

Instant Junnu
https://m.youtube.com/watch?v=XRiUE-Mu3-0

Rasmalai
https://m.youtube.com/watch?v=CYGNV0IfwfU&t=7s

Bellam Annam
https://m.youtube.com/watch?v=UV3E6sEde5w&t=24s

Kala Jamun
https://m.youtube.com/watch?v=GJbvMQQQpGQ&t=31s

Flaxseed Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=DtsdUSO7oWA

Semiya Payasam
https://m.youtube.com/watch?v=KL3XTB8grOQ

Sweet Shells
https://m.youtube.com/watch?v=YG9jewe8zyE&t=7s

Panasa Thonalu
https://m.youtube.com/watch?v=Ifns0FGE4Po

Badusha
https://m.youtube.com/watch?v=L-qbnokx7gM

Mysore Pak
https://m.youtube.com/watch?v=H9TqfmhuPPo&t=16s

Semiya Kesari
https://m.youtube.com/watch?v=AT2YFlk1jCw

Sesame chikki
https://m.youtube.com/watch?v=yDOFOggAPp0

Motichoor Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=CZvv6uYVi2s&t=18s

Mango Custard
https://m.youtube.com/watch?v=g7_wOm0tAVU&t=17s

Double Ka Meetha
https://m.youtube.com/watch?v=_DdlJBYBIEQ&t=14s

Rava Kesari
https://m.youtube.com/watch?v=xKFe5E2L1jA&t=11s

Borugu Muddalu
https://m.youtube.com/watch?v=HVYJK7lbrAc&t=1s

Dry Fruit Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=0BFMZOzh6fI&t=8s

Jalebi Sweet
https://m.youtube.com/watch?v=XKo2RmTrP4E

Mango Jam
https://m.youtube.com/watch?v=g7gQyX2izvE

Tutti Frutti Cake
https://m.youtube.com/watch?v=GjhKlACaqVM

Jangri Sweet
https://m.youtube.com/watch?v=7r-nOBUsMNo&t=36s

Kobbari Laddu
https://m.youtube.com/watch?v=WfQ3wdZ75JI&t=9s

Date Added: 2023-10-09

Category: Fibres

Watched 8 times

Tags: None

Loading...